What's an Apple ID?

ID Apple là tên người dùng của bạn để sử dụng mọi thứ của Apple: mua sắm trên iTunes Store, kích hoạt iCloud trên tất cả các thiết bị của bạn, mua từ Apple Online Store, lấy hẹn đến Apple Retail Store, truy cập trang web Hỗ trợ Apple và nhiều hơn nữa.

Tìm hiểu thêm về ID Apple